หนังสืออ้างอิง ที่ ลต.(จบ) ๐๗๐๒/ว๓๓๑เรื่องขอรับการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อเข้าอบรมฯ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ข้อมูลรายชื่อหน่วยเลือกตั้งฯ

1.ที่เลือกตั้ง ส.ส.(ใหม่)อำเภอโป่งน้ำร้อน.docx

2.ที่เลือกตั้ง ส.ส.(ใหม่)อำเภอมะขาม.docx

3.ที่เลือกตั้ง ส.ส.(ใหม่)อำเภอเมืองจันทบุรี.docx

4.ที่เลือกตั้ง ส.ส.อำเภอแก่งหางแมว.docx

5.ที่เลือกตั้ง ส.ส.อำเภอนายายอาม.docx

6.ที่เลือกตั้งส.ส.(ใหม่) อำเภอขลุง.docx

7.ที่เลือกตั้งส.ส.(ใหม่)อำเภอสอยดาว.docx

8.ที่เลือกตั้งส.ส.ใหม่ อำเภอแหลมสิงห์.docx

9.ที่เลือกตั้งส.ส.อำเภอเขาคิชฌกูฏ.docx

10.ที่เลือกตั้งส.ส.อำเภอท่าใหม่.docx