เอกสารแนวทาง:การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

 

<ดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งค์ด้านล่าง>

PDF icon แนวทางปี 60

PDF icon บรรยายการควบคุมภายใน (4-5 ส.ค.60)

ใบงาน (4-5 ส.ค.60) MS-Word

 

<คู่มือ (แยกไฟล์)>

PDF iconแนวทางคู่มือการควบคุมภายใน-1
PDF iconแนวทางคู่มือการควบคุมภายใน-2
PDF icon แนวทางคู่มือการควบคุมภายใน-3
PDF icon แนวทางคู่มือการควบคุมภายใน-4
PDF icon แนวทางคู่มือการควบคุมภายใน-5
PDF icon แนวทางคู่มือการควบคุมภายใน-6
PDF icon แนวทางคุ่มือการควบคุมภายใน-7