เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขับเคลื่อน นโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2560

เอกสารทั้งหมด 

สามารถดาวโหลดได้ที่นี้

https://goo.gl/WXb9fV