ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หรือThailand ICT Awards (TICTA Awards)เปิดรับสมัครผลงานซอฟต์แวร์เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ตั้งเเต่ 14กรกฎาคม-15สิงหาคม 2560

ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awaeds (TICTA)อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบการไทย นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและการตลาด พร้อมทั้งสนับสนุนและนำผลงานซอฟต์แวร์ไทยร่วมประกวดแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards อันเป็นโอกาสที่ประชาสัมพันธ์ซอฟต์แวร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดระดับภูมิภาคเอเชืยแปซิฟิก

การพิจารณาตัดสินผลงาน

 TICTA Awaeds แบ่งการตัดสินออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 1 พิจารณาจากเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ
  • รอบที่ 2 การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน

ประเภทของการประกวด

การประกวด TICTA Awards เปิดรับสมัครผลงานด้านซอฟต์แวร์ 17 ประเภท ดังนี้

1. Application Tools & Platforms

2. Communication

3. Inclusion & Community

4. e-Learning

5. Government & Public Sector

6. Financial Industry Application

7. Health & Wellbeing

8. Retail & Supply Chain Management

9. lndustry Application

10. Media & Entertainment Technology

11. Research & Development

12. Security

13.Tourism & Hospitality

14. Sustainability & Environment Technology

15.Start-Up

16 School Project

17.Tertiary Student Project

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลด ที่นี้

รายละเอียดโครงการ