บันทึกการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล "ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา" วันที่ 14 กรกฏาคม 2560

 

 facebook obectvonline  

 youtube  obec TV