วีดีโอ สภานักเรียน  

สามารถเปิดดูได้ที่นี้  https://www.youtube.com/watch?v=Nx7py_nKweQ&feature=youtu.be

และสามารถ ดาวน์โหลด วีดีโอ ได้ที่นี้ https://goo.gl/MwbPWL