ประกาศจัดสรรที่เรียน สพม.17

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จันทบุรี

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จันทบุรี

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตราด

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตราด