ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับจัดสรรที่เรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2561

1.โรงเรียนเบญจมนุสรณ์

2.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ

3.โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม

4.โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

5.โรงเรียนท่าใหม่ฯ

6.โรงเรียนนายายอามพิทยาคม

7.โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกืม

8.โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2561

1.โรงเรียนเบญจมนุสรณ์

2.โรงเรียนโป่งน้ำร้อน

3.โรงเรียนคลองพูลวิทยา

4.โรงเรียนท่าใหม่ฯ

5.โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา

6.โรงเรียนมัธยมท่าแคลง