ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ กรณีเหตุพิเเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559 ฮิต: 1829
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุน สควค. เพื่อบรรจุตำแหน่งครูผุ้ช่วย ฮิต: 987
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษทุน สควค. เพื่อบรรจุเข้ารับการาชการครู ฮิต: 732
สติติจำนวนผู้สมัครคัดเลือกฯตำแหน่งครูผู่้ช่วย กรณีเหตุพิิเศษ สพม.17 ฮิต: 712
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ซึ่งสำเร็จการศึกษา พีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่ 1) เพื่อบรรจุฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการทุนรัฐบาล ฮิต: 723
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นฯ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ฮิต: 1667
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ฮิต: 732
สพม.17 เรียกบรรจุ บัญชีครูผู้ช่วย ปี 57 และปี 58 รวม 6 วิชาเอก 16 อัตรา บรรจุ 15 ม.ค.59 ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ ฮิต: 1030
สพม.17 เรียกบรรจุ บัญชีครูผู้ช่วย ปี 57 และปี 58 รวม 6 วิชาเอก 16 อัตรา บรรจุ 15 ม.ค.59 ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ ฮิต: 1182
แจ้งผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งครูผุ้สอน ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.ฯ เมื่อ 23 ธ.ค.58 ฮิต: 886