ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การมอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการของข้าราชการครูฯ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 1155
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.17 (จังหวัดตราด) เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 640
รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จังหวัดตราด) เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 528
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 542
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 626
สรุปหลักเกณฑ์และการพัฒนาครูแนวใหม่ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 694
ประกาศรายชื่อการคัดเลือกบุคคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สพป.จันทบุรี2 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 828
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 666
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 761