ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 412
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 389
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 486
สรุปหลักเกณฑ์และการพัฒนาครูแนวใหม่ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 538
ประกาศรายชื่อการคัดเลือกบุคคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สพป.จันทบุรี2 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 655
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 495
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 619
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 575
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 661
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล ฮิต: 725