ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

อ่านรายละเอียดที่นี่