ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่