ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดชลบุรี

มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ในบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

download