ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานบุคลากรด้านคณิตศาสตร์

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมคลังสมอง รอบที่ 2

(ปีงบประมาณ 2559 - 2561) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

download pdf