ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
----------------------------------

ให้รายงานในวันที่ 25 ตุลาคม 2559  เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2  สพม.17

download pdf