ด้วย ต่าง สพท. มีประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้าย เขียนคำร้องขอย้าย
ทั้งนี้ ให้ดูรายละเอียดผ่านทาง website สพท.นั้น ๆ

- สพท.สตูล                    หมดเขต 28 มิ.ย.59
- สพท.พะเยา เขต 2          หมดเขต 29 มิ.ย.59
- สพท.กระบี่                   หมดเขต 29 ก.ค.59