ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด
เรื่อง  รายชื่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
คลิกที่นี่