สถิติการบรรจุฯ ครูผู้ช่วย
สพม.17..ครั้งที่ 2/2558 
flickr sesa17