ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

download ประกาศ