ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน สควค. 
ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุุชุดที่ 1)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
download