โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวุฒิ ปริญญาตรี ต่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม โทร 039447020