สพม.17 เรียกบรรจุ บัญชีครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557  และครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558
จำนวน 6 วิชาเอก  16  อัตรา  บรรจุในวันที่ 15 มกราคม  2559
download