จังหวัดจันทบุรี  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการประจำศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ อัตรา ค่าจ้างเหมาต่ออัตราเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท  สมัครได้ที่ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อาคาร ๒ ชั้น ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ