ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23-29 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม