ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อใช้ในการดำเนินการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) 

ปี พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 

>>รายละเอียดตำแหน่งว่าง

>>หนังสือ

>>รายละเอียดการเขียนย้าย