รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง

ในวันที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.17

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม