ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม สพม.17

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม