ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

     ** พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จะทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการสรรหาเป็นรายบุคคลตามลำดับ และให้ผู้ได้รับหนังสือเรียกตัวมารายงานตัวภายใน 10 วัน นับแต่วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง

     ** ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต มารายงานตัว ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 10.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม