ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 

** ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา มาตามวัน เวลา และสถานที่ในประกาศ **

อ่านรายละเอียดในประกาศ