เอกสารเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

รายละเอียด คลิกที่นี่