ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 

download pdf