ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก คลิกที่นี่