เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference

วันที่ 28 ตุลาคม 2559

ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

สามารถ  download  ได้ ตามลิงค์ด้านล่าง

 

1.Free A1 U8(ไฟล์ pdf)

2.เอกสารแจก วันที่ 27- 28 ตุลาคม 2559 (ประถมและมัธยม)(ไฟล์ pdf)

3.เอกสารแจก วันที่ 27 ตุลาคม 2559 (ประถม) ชุดที่1(ไฟล์ pdf)

4.เอกสารแจก วันที่ 27 ตุลาคม 2559 (ประถม) ชุดที่2(ไฟล์ pdf)