สพฐ. ได้จัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙  เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ซึ่งประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย พิมพ์โฆษณาในประเทศไทย ให้มีคุณภาพดี และสารประโยชน์ หนังสือที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๕๘  ดูรายละเอียดได้ที่ http://academic.obec.go.th

                                                          รายละเอียด

                                       เอกสาร 1

                                       เอกสาร 2

                                       เอกสาร 3

                                       เอกสาร 4

                                       เอกสาร 5