ด้วย บ.อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดงาน "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘ "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๘" ภายใต้แนวคิดมุ่งสู่ต้นแบบการปฏิบัติที่ดีเลิศด้านความร่วมมือในการบริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ด้านการบริหารสถานศึกษา จึงขอเชิญชวนผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วมสัมมนา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี