คะแนนภาพรวม  O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนในสังกัด สพม.17

ดาวโหลดไฟล์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดาวโหลดไฟล์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

คะแนนภาพรวม  O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนในสังกัด สพม.17

M3 Page 1

M3 Page 1

 

 

คะแนนภาพรวม  O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนในสังกัด สพม.17

M3 Page 1

M3 Page 1