ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 635
ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง จัดจ้าง (เช่า) รถโดยสารปรับอากาศ 45 ที่นั่ง เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 888
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2559 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 603
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (เอกสารการบรรยาย อ.อธิวัฒน์) เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 1505
ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางจัดซื้อใบประกาศเกียรติบัตรทองคำ เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 758
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 646
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2559 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 781
คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 1074
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (update 28 มิ.ย.59) เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 6432
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 1008