ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 576
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 430
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่-49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Super User ฮิต: 878
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 530
ระเบียบการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 1998
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 22593
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง (ครั้งที่ 2) เขียนโดย Super User ฮิต: 810
ประกาศโรงเรียนเกาะช้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง เขียนโดย Super User ฮิต: 595
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 377
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 475