ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 439
ระเบียบการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 1757
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 18054
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง (ครั้งที่ 2) เขียนโดย Super User ฮิต: 656
ประกาศโรงเรียนเกาะช้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง เขียนโดย Super User ฮิต: 493
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 295
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 386
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 708
คำสั่งมอบอำนาจ (สพฐ.) 24 สิงหาคม 2560 เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 7658
ค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และพยาธิวิทยา เขียนโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ฮิต: 406