ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ตามประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ดาวน์โหลดราคากลาง

com