ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง 

           การจัดซื้อใบประกาศเกียรติบัตรทองคำ ขนาด 10 x 14 เซนติเมตร พร้อมกรอบไม้บุผ้าไหม จำนวน 74 ชุด  ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สุขกาย สุขใจ ในวัยเกษียณ" 

ดาวน์โหลดราคากลาง

111