ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลาง เช่ารถโดยสารปรับอากาศ 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน/ 4 วัน   

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จะจัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา มีความประสงค์จะจัดจ้าง (เช่า) รถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2559 

 

 

ดาวน์โหลดราคากลาง

van