ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

money

 

 ดาวน์โหลดไฟล์  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559