สามารถดาวน์โหลด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 ที่นี่