แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  

การจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับสำนักงาน 12 รายการ

 

images

 

 

plan Page 1

plan Page 2