สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 10 ซม. ดังนี้

      - ราคากลาง (ตาราง ปปช.01)

          ll

 

  - รายละเอียดและขั้นตอนการคำนวณราคากลาง

pp