รูปDSC 0356 (Small)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  "วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ 38 ปี และพิธีเปิดสนามแฮนด์บอลชายหาด"
ณ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเเป็นโครงการที่โรงเรียนได้เสนอของบประมาณจากบริษัท SCG  
ซึ่งเป็นความร่วมมือในโครงการโรงเรียนประชารัฐ นอกจากนี้ยังได้รับการสนันสนุนจาก บ.อินดัวเตรียล มินเนอรัล ดิวิลอปเมนท์ จำกัด
นาย สมบูรณ์ มณีกร นายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี  และ จากชุมชน ศิษย์เก่า ช่วยกันบริจาคสร้างสนามแอนด์บอลแห่งนี้

รูปDSC 0329 (Small)

 

 

รูปDSC 0346 (Small)

 

รูปDSC 0444 (Small)