DSC 0246 Small

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17 ได้ร่วมงานแถลงข่าวจังหวัดตราด
ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 3/2560 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีหน่วยงานต่างๆ เช่น  สำนักงานจังหวัดตราด
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด  เข้าร่วมแถลงข่าว

 

 

DSC 0229 Small

DSC 0219 Small