IMG 6841 Custom

 นายวรวิทย์ พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 17 ได้ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ ยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
"กิจกรรม พม.เพื่อพ่อหลวง" เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใผ่คุณธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา และวันวาเลนไทน์ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ณ วัดพลับ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
                  โดยมีนางรชธร พูลสิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นอกจากกิจกรรมหลักแล้ว
ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนโรงเรียนบางกะจะ จำนวน 50 ทุน ทุนล่ะ 1,000 บาท และได้จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ทำความสะอาดบริเวณ วัดพลับ อีกด้วย

 

IMG 6813 Custom

 

IMG 6832 Custom

 

IMG 6837 Custom

 

IMG 6844 Custom