IMG 6741 re

    นายวรวิทย์  พรหมคช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพม.17 จังหวัดตราด ที่ใช้จัดเป็นสนามสอบ O-NET และได้ให้กำลังใจกับนักเรียนและคณะกรรมการประจำสนามสอบ พร้อม กำชับให้ดำเนินการตามระเบียบด้วยความถูกต้อง ซึ่งโรงเรียนมัธยมในจังหวัดตราดทั้งหมด ได้จัดให้เป็นสนามสอบ O-NET และได้สลับสับเปลี่ยนกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบทุกแห่ง ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมทุกสนามสอบไม่พบปัญหาใดๆ ซึ่งกำหนดการสอบ O-NET จัดขึ้น ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 

Icon Gallery

myFlickr