IMG 6627

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560  นายพิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพม. 17 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 
ณ โรงเรียนขลุงรัชฏาภิเษก อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยนายพิทยุตม์ กงกุลได้ให้นโยบายแลวทางปฎิบัติ แก่คณะครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมการประชุม

IMG 6634

IMG 6633

IMG 6638

IMG 6641

บันทึก

บันทึก

บันทึก